Header publiek.png Header1.png IMG_5180 (2).JPG

HOCO Reglementen


1. Teamindelingen (procedure)

Gedurende het gehele seizoen volgen trainers en coaches de kinderen van hun team(s). Twee keer per jaar vullen zij een beoordelingsformulier in. Er wordt beoordeeld op basis van TIPS (Techniek, Inzet, Persoonlijkheid en Snelheid). Per leeftijdsgroep kan de weging per onderdeel verschillen. 


Ook de trainingscoördinator of hoofdtrainer en leden van de technische commissie beoordelen de kinderen op voornoemde onderdelen. Dit gebeurt enerzijds tijdens de trainingen en anderzijds gedurende de wedstrijden. Wanneer er op basis van de totale beoordeling redenen zijn om verder te selecteren kunnen er selectiewedstrijden worden georganiseerd. De te selecteren kinderen worden persoonlijk (middels e-mail) uitgenodigd voor deelname aan deze wedstrijden. 

Na de eventuele selectiewedstrijden/-trainingen brengt de technische commissie haar advies uit aan de juniorencommissie die vervolgens de voorlopige indeling verzorgt en publiceert. Er wordt altijd gestreefd naar publicatie ruimschoots voor aanvang van de nieuwe competitie.

Selectiebeleid: klik HIER
Selectiecriteria: klik HIER
Breedteteams: klik HIER

2. Coaching minioren- en juniorenteams

Als coach lever je een  bijdrage aan de sportieve opvoeding van kinderen. Je gaat ze begeleiden in het hockeyspel, maar ook bij de sociale vaardigheden daar omheen. Bijvoorbeeld het bedanken van de scheidsrechter, sportiviteit tijdens en na de wedstrijd en het opruimen van de velden. De taken van een coach lopen dus erg uiteen. Je moet enerzijds over organisatorische eigenschappen beschikken, anderzijds zijn je technisch/ tactische en begeleidingskwaliteiten van belang. 

Buiten de wedstrijden heeft een coach onder meer te maken met de trainers en coaches van andere teams en leden van het bestuur of specifieke commissies.

Jongste jeugd
Door de jonge jeugd in hun eigen taal te benaderen krijg je een sterke band met het team. Ze respecteren jou als coach en luisteren dan aandachtig naar de voorbespreking, aanwijzingen tijdens de wedstrijd en bij de nabespreking.

Het belangrijkste doel van het coachen van een (jongste) jeugdteam is het hockeyen voor de kinderen leuk, stimulerend, interessant en leerzaam te maken.
 
Document voor teambegeleiders: aandachtspunten teambegeleiders.

Junioren
Bij het coachen van junioren vanaf ongeveer 12 jaar gaat het steeds vaker om de inhoud, de eigenlijke boodschap die de coach uit wil dragen. Hier gaat het meer en meer om het bepalen van het spelsysteem en het motiveren van de spelers. De belangrijkste taak van een coach blijft natuurlijk het begeleiden van het team. Vaak moet de coach zich realiseren dat gelijk hebben iets anders is dan gelijk krijgen. 

Prestatieteams
Een coach van een prestatieteam wil vanzelfsprekend bereiken dat zijn team optimaal functioneert. Dit kan door een evenwichtige combinatie tussen motivatie en prestatie. De coach heeft de leiding en oefent een bepaalde invloed uit op het gedrag van de spelers, waardoor de motivatie wordt verhoogd en de spelers beter presteren.
De stijl van leiding geven is de belangrijkste factor in het coachen. Een goede communicatie tussen de coach en de spelers bepaalt de sfeer en dus de prestatie van het team. Een coach moet daarom weten hoe hij in welke situatie op moet treden.  Een coach van een prestatieteam moet inzicht hebben in het individuele linie- en team-spelgedrag in relatie tot de tegenstander. Observaties en analyses helpen om deze gedragingen om te zetten naar trainings- en wedstrijddoelen. Deze coach moet dus inzicht hebben in verschillende spelsystemen.


3. Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Mixed Hockey Club HOCO (MHC HOCO). MHC HOCO besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.


MHC HOCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website

Het is mogelijk dat via de website van MHC HOCO toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. MHC HOCO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of sites.

De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.