Header1.png Header publiek.png IMG_5180 (2).JPG

HOCO een veilige sportomgeving: enquete voor alle leden

27-11-2019
Nieuwsafbeelding
Een week geleden hebben we onderstaande mail aan alle leden van HOCO verstuurd, dank aan iedereen die het deze al wel ingevuld heeft!

Zouden de andere leden (evt. samen met een ouder) deze alsnog willen invullen?
Mail van vorige week:
HOCO wil voor alle leden, medewerkers, vrijwilligers, omwonende en bezoekers een (sociaal) veilige club zijn.
Dit betekent dat we alle vormen van ongewenst gedrag zo goed mogelijk willen voorkomen, geen gemakkelijke opgave in een steeds complexer wordende samenleving maar met jullie hulp zeker te realiseren.
 
Daarvoor stellen we een protocol (huisregels) op, waaraan alle leden en direct en indirect betrokkenen zich moeten houden. HOCO wil met name kwetsbare groepen middels zo’n protocol een extra bescherming bieden. Immers pesten, seksuele intimidatie en andere onveilige situaties kunnen voor de persoon in kwestie traumatiserend zijn. Dit moeten we te allen tijde proberen te voorkomen.
Om dit protocol goed op te zetten krijgen we ondersteuning en begeleiding van Angeline Koster & Nico Schoonen van anni-luistert (www.anni-luistert.nl). Zij kunnen het ook niet alleen en daarom vragen wij aan al onze leden input door middel van een vragenlijst.
 
Met uitkomsten willen wij een goed inzicht krijgen in hoe jullie het sporten bij HOCO ervaren.

Verdere acties die wij als club ondernemen zijn:
• Namens het bestuur is de secretaris Niels van de Wiel het verantwoordelijke bestuurslid, en staat dit onderwerp als vast punt op de agenda van de bestuursvergaderingen. Ook hebben we Caroline Nijkamp (huisarts) bereid gevonden dit mee vorm te geven binnen onze vereniging, in samenwerking met anni-luistert.
• Er worden vertrouwenspersonen aangesteld voor het adviseren van het bestuur, opvang en optimale begeleiding van melders, dit alles wordt Angeline & Nico van anni-luistert geregeld.
• Voor alle bestuursleden, coaches, trainers en andere vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd.
• Alle leden worden betrokken bij het creëren van bewustwording en in stand houden van een sociaal veilige sportomgeving door:
• Het invullen van deze enquête
• Informatievoorziening via de communicatiekanalen van HOCO
• Meldingsplicht: als je iets ziet gebeuren of een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag.
• Bij te dragen aan een positief en plezierig sportklimaat
Verzoek om de lijst uiterlijk 30 november in te vullen! GA SNEL NAAR DE VRAGENLIJST (LINK)

Dank jullie wel voor de medewerking!

Peter-Willem, Bas, Rob, Robert, Joep en Niels
Bestuur 2019-2020