IMG_5180 (2).JPG Header1.png Header publiek.png

Verslag Jongste jeugd Plan 24 juni 2019

27-6-2019
Nieuwsafbeelding
Afgelopen maandag was de presentatie van het nieuwe beleid voor de 6- en 8-tallen door Bram van Rijn en Geert van der Meijden, onze nieuwe trainers voor de 6- en 8-tallen.

We waren blij met de opkomst, positieve reacties, betrokkenheid en kritische vragen die zijn gesteld door de aanwezige ouders. Want samen maken we de club en ook deze vernieuwing tot een succes.

Onderaan dit bericht hebben we de gestelde vragen en antwoorden van de avond voor iedereen die niet aanwezig was opgeschreven. Dit samen met de presentatie geeft iedereen dezelfde informatie.

Voor iedereen een heerlijke zomer gewenst en zien u graag allemaal weer na de zomer op de velden van HOCO!

Sportieve groeten
Bestuur, TC en Minioren Commissie

Nb. De Power Point presentatie is binnenkort te vinden via MIJN HOCO op de website

Gestelde vragen tijdens de bijeenkomst van Maandag 24 juni.

Hoe doen andere clubs in de regio het?
HC Tilburg zou een uitzondering kunnen zijn. Andere clubs hebben aangegeven ook dezelfde stappen te gaan zetten.

Doelen stellen, hoe werkt dat? 
Vragen waar het team stappen kan maken en hoe deze stappen kunnen worden vertaald naar doelen en hoe deze doelen getraind kunnen worden. Dit wordt gedaan door de vrijdag/dinsdag trainer, samen met de coaches.

Wie worden de trainers op de dinsdag en vrijdag?
Train de trainer is doel. De trainers worden iedere dinsdag voorafgaande aan de training meegenomen wat de stof is en waar ze op moeten letten. Tijdens de training worden ze ook continu begeleid.

Hoe moet je als ouder met praktische voorbeeld van tweeling of twee kinderen in dezelfde leeftijdscategorie omgaan met het feit dat de kinderen nu wellicht niet meer bij elkaar in team zitten? 
Oplossing zoeken binnen het eigen team, dit zou alleen over de zaterdag gaan. Dinsdag en vrijdag wordt op dezelfde tijden getraind.

Hoe is de teamindeling na de winterstop? 
"Nieuwe” druk op de knop. Daarmee bedoelen we dat in de winterstop opnieuw via het trekken van lootjes de teams worden ingedeeld.

Zouden we kinderen pas kunnen laten inschalen als ze de basis van hockey hebben? Waarom? 
Ieder kind bij HOCO start met de basistraining van KicksnSticks. En natuurlijk is er verschil in niveau van kinderen. Het is goed voor de ontwikkeling van het kind om daarmee te leren omgaan en elkaar te leren helpen.

Kunnen jongerenteams fluiten?
Bij zes en achttal gebeurt dit al, bij drietal werken we met ouders als begeleiders, naast de coaches.

Hoe wil je met de coaches omgaan? 
Contact zoeken met vrijdag/dinsdagtrainer, hierbij kunnen zij naar ons komen voor stof/hulp. Eventueel direct contact met de begeleiders.

Hoe zie je het verschil van de dinsdag en vrijdagtraining in toekomst? 
Dinsdag is meer gericht op het individu en de vrijdag meer op het team. Dit betekent dat we dinsdag gemixt trainen en focussen op basisprincipes (verdedigend, aanvallend, omschakelen, motorisch). De vrijdag is de focus op het team, (kommetje, press spelen, posities).

Hoe ga je om met verandering van dagen?
De vrijdag blijft bestaan, dinsdag komt erbij. Als kinderen andere sport hebben, keuzes maken of kijken of er geschoven kan worden. De dinsdag hebben we gekozen omdat we daarmee gegarandeerd zijn van de inzet en expertise van Bram en Geert.

Hoe gaan we om met kids om die niet willen? 
Tussentijds goed monitoren welke kids dit zouden hebben, aan Bram en Geert de taak om contact te zoeken met de ouders en daarin een oplossing te vinden.

Hoe ga je dit verder brengen en ervoor zorgen dat ouders en kids dit snappen?
Deze presentatie was een onderdeel, het stellen en beantwoorden van vragen een tweede. Dit geeft meeste helderheid. Daarnaast delen we deze presentatie en de vragen/ antwoorden via de HOCO-app. Zodat iedereen inzicht heeft in dezelfde communicatie.

Zijn jullie op zaterdagen aanwezig? 
Nee, met grote uitzondering zijn Bram en Geert aanwezig. Dit vanwege hun coach activiteiten bij andere hockeyclubs. We stimuleren wel de andere trainers om zoveel mogelijk op zaterdag aanwezig te zijn.

Wat wordt bedoeld met meerdere sporten doen tijdens trainingen? 
Breed motorisch opleiden en de basis spelprincipes vertalen. Vrijlopen is bijvoorbeeld vergelijkbaar bij het voetbal. Door het leggen van deze verbanden pakken de kinderen de stof makkelijker op.

Wat kan er al gezegd worden over de indelingen?
Deze wordt gemaakt via lootjes trekken, dit is reeds gedaan op 25 juni 2019 en de ledenadministratie gaat dit verwerken. Verwachting is dat dit maandag 1 juli 2019 inzichtelijk is via de HOCO-app.

Is dit voor de zomervakantie?
Ja, zie eerder antwoord.

Hoe staat het met de keeperstraining?
Is geen onderdeel van dit nieuwe plan, maar ook volgend seizoen zijn er keeperstrainingen. Hierbij willen we stimuleren dat ieder kind minimaal een keer een wedstrijd keept.

Hoe staat het met de coachtraining? 
Hier kunnen Geert en Bram ook iets in betekenen. Daarnaast is vanuit HOCO contact gelegd met de KNHB. We komen daar snel op terug en zullen dit ook breed gaan aanbieden.