Header publiek.png IMG_5180 (2).JPG Header1.png
JUL
Algemene Leden Vergadering
Datum: woensdag 1 juli 2020
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Clubhuis
Memo: Uitnodiging ALV

Het bestuur van M.H.C. HOCO nodigt haar ereleden, leden van verdienste, seniorleden (hierbij horen ook recreanten, trimhockeyers, speelsters donderdag regiocompetitie, spelers van DDW), ouders van jeugdleden en de jeugdleden van 16 jaar en ouder uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) in verband met de afsluiting van het verenigingsjaar 2019-2020,
op woensdag 1 juli 2020 om 20.30 uur op het sportpark aan de Sportlaan 10 te Oisterwijk.
Ontvangst/ inloop ALV om 20.00u

AGENDA
Opening Mededelingen en ingekomen stukken Vaststellen notulen vergadering 18 juni 2019 Jaarverslagen bestuur en commissies (jaarverslag 2019-2020) Vaststelling begroting en contributies 2020-2021 Voorstellen van leden(graag vooraf indienen) Mededelingen Bestuur Samenstelling en vaststelling bestuur en commissies Rondvraag Sluiting
Het bestuur hoopt dat alle seniorleden, ereleden en leden van verdienste en jeugdleden van 16 jaar en ouder en ouders van jeugdleden aanwezig zijn bij deze vergadering.
Bij verhindering graag schriftelijk af melden bij het secretariaat (Postbus 213, 5060 AE Oisterwijk) of per mail naar [email protected]).


Oisterwijk, 18 juni 2020