Header publiek.png Header1.png IMG_5180 (2).JPG

Bestuur & Commissies HOCO

Missie en Visie

De missie van HOCO is een familievereniging te zijn met betrokken leden met hockey voor iedereen. De visie daarbij is dat iedereen kan komen hockeyen met een begeleiding die bij jou past waardoor iedereen bij ons kan groeien en zich thuis voelt.

HOCO, Passie voor Hockey

Plezier
Ambitie
Samen
Sportief
Iedereen
Enthousiast

Bestuur

HOCO kent een bestuur met vele commissies. Alle bestuursleden hebben hun eigen "portefeuille" en zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. HOCO werkt daarnaast met veel vrijwilligers. Zonder de inzet van de vrijwilligers kan een vereniging niet goed functioneren. Alle vrijwilligers bij HOCO maken het mogelijk dat onze kinderen en senioren met veel plezier en sportiviteit de hockeysport kunnen beoefenen.

Het bestuur stelt zich tot doel om die voorwaarden te creëren op basis waarvan leden, gasten en vrijwilligers van HOCO op een plezierige en sportieve wijze de hockeysport kunnen beoefenen. Zij stimuleert daarbij zowel het op prestatie gerichte hockey als het hockey dat wordt beoefend vanuit een sociaal en recreatief oogpunt.

Het bestuur stuurt een groot aantal commissies aan van enthousiaste vrijwilligers en is verantwoordelijk voor alle zaken binnen HOCO die direct of indirect te maken hebben met het handhaven van sportiviteit, veiligheid, fatsoen, normen, waarden en goede smaak.
Hockeyen moeten de leden zelf doen!

Het HOCO-bestuur voor 2023-2024 bestaat uit de volgende personen:

 • Peter-Willem Burgmans - Voorzitter
 • Niels van de Wiel - Secretaris
 • Bas van Bommel - Penningmeester
 • Evelien Engelen - Vice voorzitter

 • Het HOCO-bestuur komt tijdens het seizoen eenmaal per vier tot zes weken bijeen om de lopende zaken door te spreken. In de agenda zijn deze data terug te vinden.

  COMMISSIES

  Onderstaand een opsomming van de commissies die binnen HOCO actief zijn om alle operationele zaken in goede banen te leiden en hun werkterrein.

  Communicatie Commissie

  De Communicatie Commissie verzorgt namens en in overleg met bestuur en commissies de communicatie binnen en buiten de vereniging. Het doel daarbij is te zorgen voor een open communicatie, doelgroep gericht, op de juiste manier gedoseerd. De werkwijze van deze commissie is vastgelegd in een communicatieplan.

  Tevens zorgt de Communicatie Commissie voor het beheer, onderhoud en content van de website, app, Instagram, Facebook- en Twitterpagina.

  Technische Commissie

  De Technische Commissie houdt zich bezig met het hockeybeleid van HOCO. Ze stelt de kader en het beleid op en vast. De Technische Commissie is leidend bij het samenstellen van de selectieteams in nieuwe samenwerking met de lijncoördinatoren van de Junioren- en Senioren Commissie, trainers en coaches. De eindverantwoordelijkheid voor alle teamindelingen ligt bij de Junioren- en Senioren Commissie.

  Minioren Commissie

  De Minioren Commissie houdt zich bezig met alles wat de miniorenteams betreft. Dit varieert van het maken van de teamindelingen, het aanstellen van coaches en team begeleiders en het plannen van de wedstrijden van de miniorenteams. Op zaterdagochtend zorgt de Minioren Commissie voor het operationele ' reilen en zeilen' rondom de wedstrijden middels invulling van de wedstrijdleiding. De Minioren Commissie verzorgt ter afsluiting van het seizoen de minislotdag.

  Junioren Commissie

  De Junioren Commissie houdt zich bezig met alles wat de juniorenteams betreft. Ook hier zijn het maken van de teamindelingen en het organiseren en plannen van oefen- en competitiewedstrijden belangrijke werkzaamheden.

  De Junioren Commissie bestaat uit lijncoördinatieteams. Voor de meisjes is er per leeftijdsgroep een apart team. Voor de jongens geldt dat alle junioren teams onder 1 lijncoördinatieteam vallen.De lijncoördinatieteams zijn samengesteld uit 3 commissieleden, waarvan 1 verantwoordelijk is voor de trainingen. Deze commissieleden dragen zorg voor de uitvoering van het technische beleid binnen HOCO. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en verzorging van de trainingen (ook in nauw overleg met minioren- en seniorencommissie), stellen trainers aan en zorgen voor een trainingsprogramma.

  Verder dragen zij zorg voor de invulling van trainer-coaches voor de eerste seniorenteams en eventueel de eerste juniorenteams. Met deze coaches heeft het commissielid regelmatig overleg.

  Senioren Commissie

  Ook voor de Senioren Commissie geldt dat teamindelingen en de organisatie rondom de oefen- en competitiewedstrijden belangrijke taken zijn. De Senioren Commissie is tevens de intermediair tussen de senior-leden en het bestuur.

  Wedstrijd- en Arbitrage Commissie

  De wedstrijdsecretarissen hebben een centrale rol binnen HOCO waar het gaat om de coördinatie en planning van competitiewedstrijden. De wedstrijdsecretarissen plannen de thuiswedstrijden en zorgen ervoor dat de aanvangstijden (geautomatiseerd) bij de bezoekende verenigingen bekend worden. De wedstrijdsecretarissen zijn daarnaast verantwoordelijk voor het doorgeven van wedstrijduitslagen en het opsturen van de wedstrijdformulieren. In samenspraak met Minioren-, Junioren- en Senioren Commissie plannen zij ook de wedstrijdleiding.

  Arbitrage houdt zich bezig met de volgende aangelegenheden:

  Opleiding
  De commissie neemt een- of tweemaal per seizoen het initiatief om een scheidsrechterscursus te verzorgen. Aankondiging en werving van deelnemers gebeurt via de website en middels persoonlijke uitnodiging. De cursussen worden gegeven door een afgevaardigde van de KNHB. Na twee cursusavonden vindt het examen plaats.

  Aanwijzing
  Voor competitiewedstrijden wijst de arbitragecommissie scheidsrechters aan en plaatst de namen op de website. Iedere individuele scheidsrechter krijgt een e-mail om de aanwijzing persoonlijk kenbaar te maken. De commissie stelt alles in het werk om de wedstrijden op een goed niveau gefloten te krijgen en het 'niet-opdagen' tot een minimum te beperken.

  Begeleiding
  Scheidsrechters kunnen altijd terugvallen op de commissie met vragen aangaande het fluiten. De commissie heeft recente spelregelboekjes en andere documentatie ter beschikking waarmee de scheidsrechter zijn niveau zelf kan verbeteren. Daarnaast is de commissie tijdens de competitie-zaterdagen aanwezig om de scheidsrechters "in het veld" te coachen en te begeleiden.

  Administratie
  De commissie houdt een administratie bij van alle houders van een scheidsrechterskaart binnen de vereniging en hun nummers.

  Materialen Commissie

  De Materialen Commissie is verantwoordelijk voor alle keepers- en trainingsmaterialen.

  Zaalhockey Commissie

  De Zaalhockey Commissie draagt zorg voor alle zaken die gerelateerd zijn aan het zaalhockey. Dit varieert van het huren van de zalen tot het maken van het wedstrijd- en trainingsschema, zaalwacht etc.

  Bar Commissie

  Binnen de verantwoordelijkheid van deze commissie valt alles dat te maken heeft met het sportcafé en de bar. Inkoop, barbezetting, schoonmaak en onderhoud zijn de vier belangrijkste werkgebieden.

  Accommodatie Commissie

  De Accommodatie Commissie houdt zich bezig met het 'buitengebeuren' zoals de velden en alles wat daar bij komt kijken.

  Vertrouwenspersonen

  We hebben www.anni-luistert.nl aangetrokken als externe vertrouwenspersonen. Je kunt contact met ze opnemen via de website, [email protected] of bellen via: 06-51082270

  Sponsor Commissie

  De Sponsor Commissie draagt zorg voor de werving van sponsoren, businessclub-leden en leden van de club van 100. Daarnaast organiseert de Sponsor Commissie regelmatig bijeenkomsten voor sponsoren en businessclub-leden.

  Grote Clubactie

  De Grote Clubactie is al jaren een begrip binnen HOCO. Doelstelling van de Grote Clubactie is 1x per jaar deel te nemen aan een loterij. Voor deze loterij zetten de leden van onze club zich in om loten te verkopen en hiermee geld in te zamelen. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging. Van de overige 20% wordt een loterij georganiseerd, waarbij lotenkopers vele prijzen kunnen winnen. De opbrengst die voor HOCO is bestemd besteden we geheel aan onze leden. Hierbij valt te denken aan hockey technische materialen voor de jeugd, aanschaf en onderhoud van speelmaterialen rondom ons clubgebouw en andere zaken die direct bijdragen aan een verbetering van onze club.

  Kascontrole Commissie

  De Kascontrole Commissie voert 1x per jaar controle uit op de financiële administratie en het financieel jaarverslag van HOCO zoals gevoerd door de penningmeester. De Kascontrole Commissie brengt hiervan verslag uit in de Algemene Leden Vergadering waarin het Jaarverslag wordt doorgesproken en vastgesteld.