Header1.png Header publiek.png IMG_5180 (2).JPG

Geschiedenis

Geschiedenis
De Oisterwijkse Mixed Hockeyclub HOCO is opgericht op 18 oktober 1936 ten huize van de familie van de Wiel aan de Balbian Versterlaan. In de begintijd werden er hockeywedstrijden gespeeld op een terrein aan de Kivitslaan. Veelal onderlinge wedstrijden; er was nog geen sprake van deelname aan de bondscompetitie. Dat veranderde echter snel. In het seizoen 1944-1945 werden zowel Dames 1 als Heren 1 kampioen en promoveerden deze teams naar de 2e klasse.

De wedstrijden werden toen gespeeld op een tijdelijk terrein aan de Merodelaan. Vanaf 1947 tot 1965 speelde de 4 á 5 elftallen hun wedstrijden aan de Heisteeg. Er was toen nog geen clubhuis en kleedaccommodatie; hiervoor werden de faciliteiten gebruikt van het nabij gelegen café-restaurant 'Gemullehoeken'.

 


De verhuizing naar 'De Molshoop' aan het Zwarte Wegje in 1965 was destijds een grote stap vooruit: twee hockeyvelden, een clubhuis en echte kleedkamers stonden de HOCO-leden ter beschikking. De beschikking over een (voor die tijd) volwaardige accommodatie was een van de redenen voor de groei van het ledenaantal. Met de groei van het aantal leden, stegen ook de prestaties. In 1969 promoveerde Heren 1 naar de voor die tijd hoogste klasse van de Nederlandse competitie en het volgende seizoen waren de streekderby's HOCO-Tilburg en HOCO-MEP ware publiekstrekkers.

In 1971 telde HOCO ongeveer 275 leden verdeeld over 19 elftallen (senioren en inmiddels ook enkele jeugdteams). De ingezette ledengroei manifesteerde zich vanaf die periode met name bij de jeugd. De club van 400 leden in 1974 telde ten tijde van het 50 jarig bestaan in 1986 reeds 750 leden, verdeeld over 58 elftallen!

De hockeysport was hierdoor in menig Oisterwijks gezin een belangrijke, wekelijks terugkerende activiteit geworden. Het was in deze periode van groei dat de plannen voor de verhuizing naar de huidige accommodatie werden ontwikkeld. De daadwerkelijke verhuizing heeft relatief lang op zich laten wachten; in 1984 werd aan de Sportlaan de huidige accommodatie in gebruik genomen. HOCO kreeg toen de beschikking over 1 kunstgrasveld, 3 grasvelden, een clubhuis met diverse faciliteiten en maar liefst 10 moderne kleedkamers.

Na een lange tijd van een groeiend ledenaantal, kreeg HOCO in het laatste decennium van de 20-ste eeuw te maken met een dalend ledenaantal. Met name het aantal seniorleden werd ieder jaar minder; een ontwikkeling waar menig hockeyvereniging in die tijd mee te maken kreeg. De overgang van de junioren naar de senioren werd steeds minder vanzelfsprekend en de maatschappelijke 'individualisering' speelde een grote rol bij deze ontwikkeling. Vanaf 2001 kent HOCO weer een stijgend ledenaantal; een stijging die zich met name manifesteerde bij de 'jongste jeugd', ook wel mini's of minioren genoemd.

Algemeen
Hockeyvereniging MHC HOCO is de enige hockeyvereniging in de gemeente Oisterwijk, waarbij zowel op prestatief als recreatief niveau wordt gehockeyd door inmiddels bijna 1000 leden. Naast de hockeycompetitie op zaterdag (minioren en junioren) en zondag (senioren), worden er ook toernooien, gezellige feesten, Sinterklaas, hockeyclinics en andere evenementen georganiseerd. HOCO combineert de hockeysport graag met gezelligheid!

Dat prestatie en gezelligheid hand in hand kunnen gaan, bewijzen de diverse prestatieteams binnen de vereniging. Na wat moeizame jaren is Heren 1 in mei 2008 gepromoveerd naar de derde klasse, waarbij de ambitie bestaat te promoveren naar de tweede klasse. Dames 1 speelt vanaf 2011-2012 in de tweede klasse na een verblijf van drie jaar in de derde klasse. Voor Dames 1 geldt dat het hun ambitie is om op termijn in de eerste klasse te hockeyen.

De eerste jeugdteams spelen over het algemeen in de eerste klasse.

De hockeysport is, mede door de successen van de Nederlandse teams, de afgelopen jaren enorm populair bij de Nederlandse jeugd. Dit merken we ook bij HOCO. Met name de aanwas van het aantal minioren (jongste jeugd) is gigantisch. Aan de andere kant zien we helaas een terugloop in leden vanaf 18 jaar (senioren). HOCO staat daarin niet alleen; deze ontwikkeling is in de breedte merkbaar bij de Nederlandse hockeyverenigingen.

HOCO wil laatstgenoemde ontwikkeling graag een halt toeroepen en zoekt daarom actief naar nieuwe seniorleden.

Enerzijds zijn dat seniorleden die in een team deelnemen aan de hockeycompetitie, anderzijds kunnen dat recreatieve sporters zijn die misschien wel bekend zijn met de hockeysport, geen competitiewedstrijden (meer) willen spelen maar als 'trimhockeyer' graag regelmatig actief bezig willen zijn met stick en bal. Voor deze nieuwe doelgroep heeft HOCO sinds enige tijd meerdere mogelijkheden. Meer informatie is te vinden onder 'Recreanten'.

Sinds 2017 is HOCO gestart met een nieuw initiatief op dit vlak, de zogenaamde Donderdagavond competitie. Hockeyen op donderdagavond voor dames vanaf 30 jaar.

HOCO, sinds oktober 2016 maar liefst 80 jaar jong, is al vele jaren een belangrijke sportvereniging binnen de gemeente Oisterwijk. Veel leden van Oisterwijkse families hebben bij HOCO gehockeyd en vaak zijn hun (klein)kinderen nog wekelijks op het hockeyveld te vinden. HOCO: een gezellige hockeyvereniging met een open karakter waar sportiviteit en respect hoog in het vaandel staan.