Header1.png IMG_5180 (2).JPG Header publiek.png
 

 
HOCO-lid worden?
 
Aanmelden als lid van HOCO gaat snel en eenvoudig via onderstaand formulier; de ingevoerde gegevens worden meteen opgenomen in onze database. Deze manier van inschrijven scheelt u en HOCO een hoop tijd en beperkt de kans op fouten.

Voor Benjamins en Minioren (3 tot 10 jarigen) is het mogelijk om in te schrijven voor een gratis proeftraining. Aan het eind en/of aan het begin van elk seizoen vinden deze proeftrainingen plaats bij Kicks 'n Sticks. Inschrijven hiervoor kan via [email protected]. De data van deze proeftrainingen staan, zodra ze bekend zijn, vermeld op de site.


Voor Junioren kent HOCO de mogelijkheid om 'proeflid' te worden. Dit proeflidmaatschap houdt in dat er zonder enige verplichting 3 proeftrainingen bijgewoond kunnen worden. Inschrijven is hiervoor wel verplicht. Indien een proeflidmaatschap gewenst is, dient dit bij de inschrijving expliciet bij "Toelichting op de inschrijving" te worden aangegeven.
 
De minimumleeftijd voor inschrijving is 3 jaar.
 
Invulvelden/vragen met een * zijn verplicht.
 
 

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
   
Overige informatie
   
 
   
 
Vrijwilligerswerk
  Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze club in te zetten. Zonder hen zouden een aantal zaken niet mogelijk zijn. Maar ze doen het niet voor niets, het is vooral leuk om met elkaar in een gezellige sfeer HOCO draaiende te houden. Het vrijwilligerswerk is binnen HOCO niet langer vrijblijvend. Omdat het onmogelijk is om een vereniging goed te laten functioneren zonder de inzet van vrijwilligers, is de steun van leden en ouders van jeugdleden onmisbaar. Kies onderstaand de activiteiten waarvoor u inzetbaar bent. Het verzorgen van vervoer van en naar (uit)wedstrijden wordt als vanzelfsprekend geacht.

 
   
   
   
   
Diploma's
  Hieronder kunt u aangeven of u wellicht bepaalde diploma's heeft die voor HOCO relevant kunnen zijn in het kader van het vrijwilligerswerk.

 
   
   
Sponsoring
  HOCO is actief met het werven van nieuwe sponsoren. Dankzij de sponsoren is HOCO in staat om onze kwaliteit op sportief en facilitair gebied verder te verbeteren en uit te bouwen. Door sponsoring van HOCO kunnen bedrijven en organisaties zich onder de aandacht brengen bij een belangrijke doelgroep. De sponsorbijdragen worden aangewend om onze ambities op het gebied van prestatie- en breedtehockey te realiseren, te ondersteunen én te faciliteren. Onderstaand kunt u aangeven of u wellicht binnen uw netwerk bedrijven of organisaties kent die voor HOCO een potentiële sponsor kunnen zijn.

 
   
   
Aanvullende informatie
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
   
   
Extra informatie afschrijven contributie(s)
  Door het digitaal versturen van het formulier is er een akkoord tussen beide partijen. Voor MHC HOCO betekent dit dat het verschuldigde inschrijfgeld (eenmalig) en de verschuldigde contributies (jaarlijks/in termijnen) afgeschreven wordt van voornoemd bankrekeningnummer. Indien de aanmelding een proeflidmaatschap betreft zal deze machtiging pas van toepassing zijn nadat het proeflidmaatschap is omgezet in een regulier lidmaatschap. Mocht u het niet eens zijn met de automatische incasso heeft u 30 dagen om de afschrijving ongedaan te maken. Hiervoor dient u contact op te nemen met uw bank. Deze doorlopende machtiging wordt automatisch beëindigd na opzegging van het lidmaatschap.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.